Bir yandan iş hayatında daha iyi bir kariyere sahip olabilmek için yoğun çaba harcayan ve bununla beraber evlerinde olan bütün gereksinimleri eksiksiz bir şekilde karşılayabilen, çok iyi bir anne ve eş olabilmek için de sınırsız bir çaba içine giren kadınların problemleri hakkında doğru bilgilenmek gerekir. Geçmiş zamandan günümüz dünyasına toplum yapılarının değişmesi ve teknoloji alanının gelişmesi, yaşamımıza gelen yeniliklerle birlikte kişilerin hayat koşullarını ve içinde bulunduğu sosyal ortamdan etkilenmesi aynı zamanda olduğu çevreyi de etkisi altına almaktadır. Geçen bu süreçte kadınların üstlendiği rollerde değişimler görülmüştür. Kadınlar farklı alanlarda bambaşka görevler üstlenip aile içindeki sorumluluğunu iş yaşamına da aktarmayı başarmıştır. Süper kadın sendromu hakkında bu tür detaylar göz önüne alınmalıdır. Ayrıca günümüz dünyasında çok sayıda kadın, kariyer hedefini gerçekleştirebilmek için çaba harcamaktadır. Kadınların kendisine iş hayatında bir yer edinerek ekonomik özgürlüğünü de yaşama isteği de ön plana çıkacaktır.

 Modern Çağın Hastalığı; Süper Kadın Sendromu - Kizlar.Online

Kadınlar, evlerinde ideal bir eş, çocuklarına iyi bir anne ve iş hayatında başarılı bir kariyer için büyük çaba harcamaktadır. Bu tempo içinde koşturan ve her şeyin üstünden gelmeye uğraşan kadınların mükemmeliyetçi bir yapıya girdiği görülmüştür. Süper kadın sendromu kapsamında kusursuz olmaya ulaşma arzusu da dikkat çekmektedir. Kadınların hayatı tamamıyla kontrol altına alınarak sorgulanması, bulunduğu her ortama yetebilme gayreti ve kusursuzu elde etme arzusu bu sendromun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Mükemmeliyetçi yapıya giren kadınlar, zaman içinde aile ve sosyal çevreden oluşan beklentileri karşılamaya uğraşırken kendisine olan sorumluluğu yerine getirememektedir. Aynı zamanda ruhsal sorunların oluşmasına da yol açmaktadır. Esasında mükemmeliyetçiliğin bulunduğu bu sendrom içerisinde kadınların agresif davranışları, güç, hırçınlık, en iyiye ulaşma isteği; depresyon, çabucak öfkelenme, kaygı bozukluğu, takıntı ya da panik atak gibi psikolojik problemleri de beraberinde getirecektir.

 Modern Çağın Hastalığı; Süper Kadın Sendromu - Kizlar.Online

Söz konusu olan bu sendromda zaman içerisinde iletişim zayıflamaktadır. Sendrom geçiren kadınlarda zaman içinde aile ve çevresinde olan kişilerle olan iletişiminin zayıfladığı gözlemlenmiştir. Aile içinde olan iletişim zayıflığının sebebi, kadınların çocuklarına ve eşlerine olan duygusal baskısından ibarettir. Süper kadın sendromu yaşayan kadınların çocuklarının da etkilendiği görülebilir. Çocukların sosyal ortamda aktif olmasını, hedefinin tamamını gerçekleştirmeyi, sınavlarda başarılı sonuçlar sağlamasını istemesi kapsamında annelerin çocuklarına karşı devamlı denetleyici ve baskıcı davranışlar, çocuklarda davranış sorunlarını yaşamasına yol açmaktadır. Bu sendromu yaşayan annelerin çocukları da ilerleyen yaşamlarında aynı sendromla karşı karşıya kalabiliyor. Zira kız çocuklarına ufak yaşlardan itibaren aktarılan telkinler, sosyal çevreden öğrendikleri ve yetiştirilme tarzlarıyla birlikte kız çocukları annelerini model almaktadır. Yani gelecek yaşamlarında da aynı sorunlarla uğraşacaklardır. Söz konusu olan bu sendromun belirtileri genellikle kadınların evlenmesi, eşine ve çocuklarına karşı davranışlarıyla, kadınların yaşının ilerleyen dönemlerinde kariyer, iş ya da eğitim gibi alanlarla meydana gelmiştir.