Kişilik tipleri incelenirken kadın erkek ayrımı yapılmaz. Ancak bazı kişilik tipleri erkeklerde bazıları ise kadınlarda saha sık görülmektedir. Öncelikle bu kişilik tiplerine geçmeden kişiliğin ne anlama geldiğini incelemekte yarar vardır. Kişilik bireyin kalıtsal yollarla ve zamanla oluşan çevresel etmenlerin etkisiyle oluşturduğu özellikler bütünü denilebilir. Kişilik mizaç ve karakter olmak üzere iki ana parçadan oluşur. Mizaç dediğimiz kısım kalıtsal yollarla elde edilen özellikler olurken karakter ilerleyen yaşlarda sosyal çevremiz ile kendimize kattığımız özelliklerdir. Peki kadınlarla özdeşleşmiş kişilik türleri nelerdir?

Bağımlı Tip

Adından da anlaşılacağı gibi bu tip özelliği sahip kadınlarda karar verme özgürce davranabilme yetenekleri fazla gelişmemiştir. Sürekli olarak kendilerini birinin kanaktları altında hissetmek isterler. Bilerek ve isteyerek kocam ne derse odur diyen kadınlar bu tipe örnek gösterilebilir.

Histrionik Tip

Bu tipin kökeni histeri denilen psikolojik bir rahatsızlıktan gelir. Histerik kişilerde ani ruhsal değişimler ani öfke patlamaları ya da ani sakinleşmeler görülmektedir. Histrionik kişilik tipine sahip bir bayan ise bu durumlara bağlı olarak kendini acındırma olayları büyütme gibi özellikler görülebilir. Dikkatin onların üstünde olmalarını sağlamak için çaba harcarlar. Nevrotik bir rahatsızlık olan histeri ile bütünleştiğinde olabildiğince kendini beğenmiş bir tavır takınabilirler.

Çekingen Tip

Aşırı heyecanlı olarak nitelediğimiz kadınlar çekingen kadınlara örnek sayılabilir. Yanlış yapma lüksünün olmadığını düşünürler. Bu yüzden korku duyguları fazladır. Başkalarının onlar hakkında ne düşündükleri çok önemlidir. Eleştirlmei isterler ki neler düşünüldüğünü öğrenebilsinler.

Pasif Agrasif Tip

Özüne bakıldığında inatçı diye tabir edeceğimiz kişilik özelliklerine sahip kadınlarında görülmesi muhtemel bir kişilik tipidir. Bu kişiler daha çok sessiz sedasız işlerini yürüten öfkeli olduklarında ya da kızdıklarında aşırı tepki vermeden kızgınlıklarını sessizce başka şekillerde atabilen tiplerdir. Dedikodu yapmayı seven kadınlarda sıkça bu tipe örnekler görülebilir.

Obsesif Tip

Obsesif tip kişilik özelliğine sahip kadınlar kılı kırk yaran dediğimiz kişilere çok benzer. Sorumluluk duygusuyla hareket edip olabildiğince hassat davranmaya özen gösterirler. İçlerinde yaşadığı kabalık-kibarlık çatışmasını bastırabilmek adına kibar davranışlar sergilerler. Tertip ve düzen konusunda başarılıdırlar