Birleşik Krallığı oluşturan dört ülkeden birisidir. İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya, çoğu İnsanın İngiltere diye bildiği, aslında gerçek adı Büyük Britanya olan ada devletini oluştururlar. Ada devleti olan Birleşik Krallığın (Büyük Britanya) nüfus açısından en büyük ülkesidir.

Nüfusu son sayıma göre 5 milyon 700 bin kişidir. 77.900 km2 yüzölçümü vardır. Nüfusunun %89’unu İskoç, %7’sini İngiliz, İrlandalı ve Galli ve %4’ünü de diğer etnik kökenli insanlar oluşturur.

Tarihi

İngiliz Parlamentosu ve İskoç Parlamentosunun 1707 yılında aldığı birleşme kararı sonrasında, iki krallık tek bir parlamento ile yönetilmeye başlanmıştır. Bu birleşme sonrasında oluşan yeni krallık Büyük Britanya olarak anılmaya başlanmıştır. İskoçlar bağımsızlık için en son 2014 yılında olmak üzere üç kez referanduma gitseler de gerekli çoğunluğu sağlayamadılar. Ama yapılan referandumlarda bağımsızlık yanlısı olanlarla olmayanlar arasında çok büyük bir fark yoktur. Son yapılan referandum rakamlarına bakılacak olursa, evet diyenlerin oranı %45 ( 1 milyon 618 bin kişi ), hayır diyenlerin oranı % 55 ( 2 milyon 936 kişi ) olmuştur.

Coğrafyası

77.900 km2’lik bir yözölçümü vardır. Birleşik Krallık’ın toplam yüzölçümünün % 32,3’ünü İskoçya oluşturur. Doğusunda Kuzey Denizi vardır. Batısında ise Atlantik Okyanusu bulunmaktadır. Güneyinde ise İngiltere ile komşudur. Kuzeyi ise hem Atlantik Okyanusu ve hem de Kuzey Denizi ile çevrilidir. Coğrafi olarak üç ana bölgeye ayrılmıştır. Başkent Edinburg, Galasgow ve Stirling gibi üç büyük şehri Central Belt bölgesini oluşturur. Nüfusun çoğu da bu bölgede yaşamaktadır. Highlands bölgesi ülkenin dağlık kesimini oluşturur. Diğer bölge ise Southern Uplands’dir. Bunun yanında 790 adası vardır ve bunların sadece 130 tanesinde yaşam vardır. Dağ, nehir ve göl bakımından oldukça zengin bir yapıdadır.

Kendisine ait bir bayrağı vardır. Büyük Britanya’yı oluşturan her devletin kendisine ait bir devlet bayrağı vardır. Zaten o nedenle adı Birleşik Krallıktır. Krallıkların ya da devletlerin birleşmesi sonucu oluşmuş bir devlettir. Bu nedenle her devletin kendisine ait bir bayrağıve özerik bir yapısı vardır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan İskoçya’nın sert bir iklimi vardır. En sıcak olan Temmuz ve Ağustos aylarında bile sıcaklık ortalaması 20 derece civarındadır.

Kültürü Ve Ekonomisi

Üç farklı dil konuşulan İskoçya’da İngilizce, İskoçça ve İskoç Cermencesi konuşulur. Halkın anadili olan İskoççayı nüfusun %30’u konuşabilmektedir.

Ekonomik açıdan zengin bir yapısı vardır. Ülkenin kuzey ve batısındaki Kuzey Denizinden önemli miktarda gaz ve petrol çıkarmaktadır. Birleşik Krallık’ın petrol rezervlerinin %90’ı bu bölgeden çıkarılmaktadır. Gene Birleşik Kırallık’ın toplam doğalgaz rezervinin %47’si de bu bölgededir. İskoçya’nın diğer gelir kalemlerinden birisi de turizmdir. Ülke soğuk ve yağışlı bir iklime sahip olmasına rağmen turist çekebilmektedir.

Kişi başına düşen gelir 39.600 dolardır. Refah seviyesi Avrupa ortalamasındadır. Fakat gitgide azalan bir nüfusa sahiptir ve yaşlı nufüs gittikçe artmaktadır. Genç nüfus ise ciddi azalma eğilimindedir. Buradanda anlaşılacağı gibi ülkede doğum oranı düşüktür. 65 yaş üzeri nüfus,15 yaş altındaki nüfusu geçmiştir. Bu oran İskoçyanın yaşlı bir nüfüsa sahip olduğunu göstermektedir.

Avrupanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden birisidir. Gidip görülmesi gereken bir yerdir. İklimi Akdeniz iklimine alışık olanlar için hiç cazip değildir. Bol yağmur ve soğuk havası ile meşhur olan bir ülkedir. Kendi kültür ve geleneklerine sahip çıkan ve bunları her fırsatta önde tutan bir devlet olan, ortaçağ kale ve şatolarıyla ünlü İskoçya'nın görülmesi gereken bir ülke olduğunu belirtmek isteriz.