Erkek ve kadın aklının farklı özellikler gösterdiğini, düşünce yapılarının, olayları algılayış ve yorumlayış biçimlerinin  birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösteren bir çok araştırma yapılmıştır. İlişkilerde erkekler daha sahiplenici ve karşı tarafı daha fazla değiştirme eğiliminde olduğundan yaşanan sıkıntıların bir çoğu bu noktadan kaynaklanmaktadır.

Kadınlar ise ilişkilerde 1+1=1 taktiğini uygulamada daha başarılıdır. Yani ilişkinin bir bütünlük içerdiği konusundaki düşünceyi canlı tutup eşlerin aynı zamanda bir birey olduğu gerçeğini göz ardı etmemektedirler. Her ilişkinin belli temel kuralları vardır. Bu kuralların ne olduğundan çok neye hizmet ettiği önemlidir. Eşlerin onları ben yapan özelliklerini ellerinden alan kurallar olduğunda hiç kimse kendisi gibi davranamaz.

 İlişkilerde 1+1=1 Kuralı - Kizlar.Online

Kadınların empatik düşünme yetenekleri erkeklere göre daha gelişmiş olduğundan ilişki sürecinde karşıdakini değiştirmek yerine onun gibi düşünme fakörünü daha etkin kullanır. Bu da ilişkilerin temel mantığına zarar vermez. 1+1=1 kuralı da tamamen bu düşünce üzerine kurulur.

Benlik bireyin var olma özelliklerini içeren değerler bütünü olarak düşünülürse beraber olmaya karar verdiğimiz kişinin o zamanki benliği ile birlikte olmaya başlarız. Ancak zamanla bu düşünce yerini karşımızdakini kendimize benzetme çabasına bırakır. Bu noktada kadın erkek arasındaki düşünce yapısı devreye girer. Örneğin; erkeğin kendi arkadaş çevresi ayrı kadının arkadaş çevresi ayrı olabilir. Bu yaşantılar içerinde yaşananlar çiftler bir araya geldiklerinde farklı sohbet konuları ortaya çıkartır. İlişki monoton bir hal almanın ötesinde çeşitlilik kazanabilir. Bu durum ihlal edildiğinde benliğin sınırları aşılır ve 1+1’in önemi ortadan kalkar. Uzun yıllar birlikte olmayı başarabilmiş çiftlere bakıldığında bunun örnekleri çok açık bir şekilde görülmüştür. Kimse değişmek zorunda kalmamış her iki tarafta ben olmayı başarıp “biz” olma sonucuna ulaşabilmişlerdir.