Günümüzün en sık görülen psikolojik sorunlarından biri de çekimserlik olgusudur. Birçok nitelikleri nedeniyle tamamen genel psikolojiye dayanan aşırı çekimserlik olgusu her ne kadar olumsuz bir durum gibi görünse de asıl itibariyle birçok olumsuzluklara neden olabilmektedir. Dilerseniz yazımızın da ana konusu olan aşırı çekimser olmanın zararları nelerdir? Bu sorumuz hakkında uzmanlardan derlediğimiz bilgiler doğrultusunda sizlere bilgiler sunalım. İlk olarak aşırı çekimserlik olgusunun genel tanımlamasını yapalım. Aşırı çekimserlik olgusu birçok bakıma çekimserlik olgusundan farklıdır. Dolaysıyla çoğu zaman normal çekimserlik olgusu ile karıştırılabilen aşırı çekimserlik olgusu başlı başına bir psikolojik sorundur. Günümüzde birçok bireylerde görülebilen aşırı çekimserlik olgusu bireyin günlük yaşantısında hemen her alanda kısıtlamalara yol açabilmekte ve bunun sonucunda bireyin günlük yaşantısında ve iş yaşantısında yeteri kadar verim alamamasına neden olabilmektedir.

Aşırı Çekimserlik Daha Çok Kimlerde Görülmektedir?

Aşırı çekimserlik olgusu birçok bireyde görülebilmektedir. Fakat geçmişte yaşanılan bazı nedenlerden dolayı şu bireylerde daha fazla görülebilmektedir.

 • Yaşantısının bir bölümünde psikolojik travmalar geçirmiş olan bireylerde
 • Çocukluk dönemlerinde aile içi şiddete maruz kalmış olan bireylerde
 • Maddi yoksukluğa maruz kalmış olan bireylerde
 • Yaşantısının büyük bir bölümünü yalnız geçirmiş olan bireylerde
 • Okul çağlarında kendini ifade edememiş olan bireylerde
 • Depresyon rahatsızlığını en az 1 defa yaşamış olan bireylerde
 • Değersizlik ve suçluluk hissi taşıyan bireylerde
 • Çeşitli psikolojik rahatsızlıkları bulunan bireylerde
 • Sosyal çevreden uzak bir yaşam tarzına sahip olan bireylerde aşırı çekimserlik olgusu sıkça görülmektedir.

Aşırı Çekimserlik Beraberinde Ne Gibi Sorunlara Yol Açmaktadır?

Aşırı çekimserlik olgusu beraberinde birçok olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre toplumlarda aşırı çekimserlik olgusuna sahip olan bireylerin diğer bireylere oranla sosyal ve iş hayatında daha başarısız olduğu gözlemlenmiştir. Dolaysıyla aşırı çekimserlik olgusu beraberinde ayrıca şu gibi olumsuzluklara yol açmaktadır;

 • Bireyin yaşam kalitesinin ciddi anlamda düşmesine
 • Bireyin depresyon rahatsızlığına daha kolay yakalanmasına
 • Bireyin yaşamdan zevk almamasına
 • Bireyin ikili ilişkilerde ciddi anlamda sorunlar yaşamasına
 • Bireyin içine kapanık bir yaşam tarzı benimsemesine
 • Bireyin toplum içerisinde kendini ifade edememesine
 • Bireyin birçok olaylara tepkisiz kalmasına
 • Bireyin mutsuz olmasına
 • Bireyin huzursuz olmasına
 • Bireyin işe başlama sürecinde sorunlar yaşamasına
 • Bireyin sinir sisteminin tahrip olmasına
 • Bireyin aile içerisinde dahi kendini ifade edememesine
 • Bireyin insanlarla uyumsuzluk sorunu yaşamasına
 • Bireyin evlilik ve askerlik gibi durumlarda ciddi anlamda sorunlar yaşamasına yol açabilmektedir.

Görüldüğü üzere aşırı çekimser olmanın zararları nelerdir? İsimli konumuzun birçok cevapları bulunmaktadır.

Aşırı Çekimserlik Olgusu Hakkında Toplumlarda Bulunan Yanlış Algı Nedir?

Aşırı çekimserlik olgusu hakkında malesef ki toplumlarda oldukça yanlış bir algı bulunmaktadır. Toplumlarda aşırı çekimser insanların genellikle efendi karakterli insanlar olarak tanımlanmaktadır. Fakat uzmanlara göre toplumlar farkında olmadan aşırı çekimser septomuna sahip olan bireylerin genel psikolojileri üzerinde oynamalar yapmakta ve bunun sonucunda ise bireylerin kendilerine olan özgüvenlerinin ciddi anlamda sarsılmasına yol açabilmektedirler. Dolaysıyla aşırı çekimserlik olgusuna bir efendilik karakter olarak bakılmamalı ve tam tersine psikolojik bir durum olarak bakılmalıdır.

Aşırı Çekimserlik Olgusu Bulunanlar Ne Yapmalıdır?

Aşırı çekimserlik olgusu bulunan bireyler ilk olarak psikiyatri doktorlarından destek almalı ve ilgili doktorun onaylaması durumunda özgüven tazelenmesi amacıyla psikolojik tedavi görmesi gerekmektedir. Günümüzde psikiyatri rahatsızlıkları arasında tedavisinin en kısa süreli olduğu aşırı çekimserlik olgusu kısa bir tedavi sonrasında bireylerin tekrar daha özgüvenli ve tepkili olmaları mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte aşırı çekimserlik olgusu bulunan bireyler eğer bu rahatsızlıkları ileri düzeylere ulaşmamış ise şu uygulamaları hayata geçirmelerinde büyük faydalar bulunmaktadır.

 • Sosyal ve iş yaşantılarında daha aktif iletişim kurabilirler.
 • İnsanlara gerektiğinde hayır demeyi öğrenmelidirler.
 • Yalnız yaşamamaya özen göstermelidirler.
 • Olaylara tepkisiz kalmamalı ve gerektiğinde haklı tepkisini ortaya koyabilmelidirler.
 • İnsanları eleştirebilmelidirler.
 • İnsanlar ile konuşmaktan asla çekinmemelidirler.
 • "Şu veya bu kimse hakkımda ne derler" düşüncesinden uzak durmalıdırlar.
 • Negatif düşünceden uzak durmalıdırlar.

Makalemizde aşırı çekimser olmanın zararları nelerdir? Konusu hakkında uzmanlardan derlediğimiz bilgiler doğrultusunda sizlere bilgiler sunduk. Sizlerin de bu gibi sorunlarınız bulunuyorsa önemsemeli ve hemen ilgili doktordan destek talep etmelisiniz.