Anneler çocukları üzerinden birbirinden farklı etkiye sahip tutumlar sergilerler. Genellikle toplumumuzda anneler annelerinden öğrendiklerini kendi çocukları üzerinde uygularlar. Nadir olarak görülse de anne-bebek ilişkileri doğrultusunda bazı anneler bilinmesi gereken gerçekler ile çocukları üzerinde daha olumlu ve en doğru tutumu gösterirler. 

Tutumlar karşısında çocuklarda korkaklık, kendini ifade edememe, her daim lider olma isteği, yaşıtları ile doğru iletişim kuramama, insan ilişkilerinde çekingen davranışlar, gruba ayak uyduramama gibi birbirinden farklı ve birçoğunun bir arada olması ile birlikte davranışlar izlenir.

 Annelerin Çocukları Üzerindeki Tutum Ve Etkileri - Kizlar.Online

Otoriter Tutum

Otoriter tutuma sahip olan kişiler çocukları üzerinde katı bir davranış gösterirler. Her şey ebeveynden sorulur anlayışı yer alır. Türk ailelerinde kadın üzerinde erkek egemenliğinin olması da bu konuyu örneklendirir. Bu durum çocuğun yetişmesinde büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bilhassa erkek çocukları babalarından gördüklerini ileri ki yaşamlarında evlilik hayatında uygularlar. Bu ailelerin çocukları genellikle kaçıp kurtulabilecekleri bir sığınak ararlar. Evden kaçmalara sebep olabilen bir tutumdur.

 Annelerin Çocukları Üzerindeki Tutum Ve Etkileri - Kizlar.Online

Aşırı Koruyucu Tutum

Anneler '' aman benim çocuğum yapamaz. Ben onun yerine yaparım '' mantığı ile aşırı koruyucu tutum sergilerler. Bu tip ailelerin çocukları tembel olur. Kendi kendine bir şey yapmaktan korkar. Yaparak ve yaşayarak öğrenmekten hep mahrumdur. Arkadaş çevresinde doğru ilişkiler kuramaz. Korkak ve pasif davranışlar gösterirler.

 Annelerin Çocukları Üzerindeki Tutum Ve Etkileri - Kizlar.Online

Demokratik Tutum

En doğru iletişim şeklidir. Bu tür aileler çocuklarına ne zaman sevgilerini göstereceklerini, onlar için yaparak ve yaşayarak öğrenmenin ne kadar değerli olduğuna her zaman saygılıdırlar. Bu ailelerin çocukları kendilerini toplumda çok iyi ifade etme yetisine sahiptirler. Bahsi geçen tutumlar ile annelerin çocukları üzerindeki tutum ve etkileri böylece örneklenir.