Evet başlıkta da belirtildiği gibi beş duyu organlarımızdan biri de kulağımızdır. Birçok özelliği sayesinde diğer organlarımızdan farklı olan kulağımız sanıldığının aksine sadece duyu işlevini görmemekte bununla birlikte kendi içerisinde oldukça sistematik bir yapıya sahiptir. Vücudumuzun diğer birçok organı gibi dıştan bakıldığında sadece bir et parçasından ve kıkırdaktan meydana gelen kulağımız yapısı itibariyle de beyin ile doğrudan irtibat halindedir. Peki beş duyu organlarımızdan biri olan kulağımızın genel yapısı nasıldır? kendi içerisinde kaç kısımdan meydana gelmekte ve bu kısımlarının temel görevleri nelerdir? isterseniz bu konular hakkında da sizlere bilgi verelim.

Kulak Kaç Kısımdan Meydana Gelmektedir?

Kulağımız kendi içerisinde toplamda 3 kısımdan meydana gelmektedir. Evet beş duyu organlarımızdan biri olan kulağımızın genel yapısı ve her birinin farklı farklı görevlerinin bulunduğu bu kısımlar ise şunlardır;

Dış kulak

Kulağın bu bölümünün ana görevi ses titreşimlerini alarak kulak zarına iletmesidir. Dış kulak bölümü kendi içerisinde ise 2 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar;

 • Kulak kepçesi: Kulak kepçesinin temel görevi sesi toplamak ve kulak yoluna iletmektir.
 • Kulak yolu: Dış yüzeylerde meydana gelen zararlı maddelerin ve tozların kulak içerisine giriş yapmasını engellemektedir.

Orta Kulak

Orta kulak bölümünde ise örs, çekiç, östaki borusu, üzeringi kemiği ve oval borusu yer almaktadır. Vücudumuzun en küçük kemiği olan üzengi kemiği iç kulak bölümünde yer alan oval pencereye çekiç kemiği ise kulak zarına doğru temas etmektedir. Bu özellikleri sayesinde kulak kemikleri kulak zarını iç kulağa bağlayan bir tür köprü görevi yapmaktadır. Östaki borusu ise orta kulaktan sindirim yollarına doğru açılmaktadır. Bu sayede orta kulağın dış etkenlerden korunmasını sağlamakta ve yine bu sayede kulak zarının yırtılmasını engellemektedir. 

İç Kulak

Kulağın bu bölümünde ise alınan tüm uyarılar kesintisiz bir biçimde sinirlere gönderilmektedir. İç kulak kısmı kendi içerisinde toplamda 3 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar;

 • Daliz: İçi sıvı ile dolu bir kanal olan dalizin temel görevi aldığı ses titreşimlerini kusursuz olarak sıvı dalgası biçiminde salyangaza iletmesidir.
 • Salyangoz: Kıvrımlı bir yapıya sahip olan salyangozun son kısmında yer alan ve kıvrımlı bir yapıya sahip olan almaçlar ve sinirlerin temel görevi ise titreşimleri sorunsuz bir şekilde algılamasıdır. Salyangozun en son bölümünde kortin adı verilen bir kısım bulunmaktadır. Kortinin ana görevi ise aldığı ses titreşimlerini kayderek kusursuz bir şekilde duyu sinirlerine iletmesidir.
 • Yarım daire kanalları: Yarım daire kanallarının işitme ile ilgili herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Birbiri ardına dik duran 3 yarım kanaldan meydana gelen yarım daire kanalları temel görevi ise vücudun duruş pozisyonunu beyinciğe iletmesidir. İç kulakta yer alması nedeniyle vücudun dengesinin korunmasında önemli bir role sahip olan yarım daire kanalları vücut pozisyonlarının değişmesiyle birlikte ise buradan beyne giden mesajları ile birlikte beynin vücudun duruş pozisyonlarını değiştirip dengede bulunmasında yarım daire kanalları büyük bir rol almaktadır. 

Peki Başlıca Kulak Rahatsızlıkları Nelerdir?

Makalemizin ana konusu olan beş duyu organlarımızdan biri olan kulağımızın genel yapısı hakkında bilgi verdikten sonra şimdide başlıca kulak rahatsızlıklarının neler olduğu hakkında bilgi verelim. Bilindiği üzere vücudumuzda yer alan tüm organlarımızda olduğu gibi kulaklarımızda da bazen çeşitli sebeplere bağlı olarak çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebilmektedir. Peki nedir bu rahatsızlıklar? hemen belirtelim.

 • Kulak çınlanması: Kulağın en belirgin sorunlarından biri kulak çınlanmasıdır. Çoğu zaman gündelik bir sorun olarak karşımıza çıkan kulak çınlanması rahatsızlığı taşıdığı nitelikleri nedeniyle genel anlamda tehlike arz etmeyen bir kulak rahatsızlığıdır. Kulaklarımızda meydana gelen diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi çeşitli nedenlere ve belirtilere bağlı olarak kendini gösterebilen kulak çınlanması sorunu çoğu zaman herhangi bir müdahale gerektirmeden kendiliğinden geçmektedir.
 • Kulak iltihabı: Günümüzün en sık görülen rahatsızlıklarından olan kulak iltihabının meydana gelmesinde özellikle enfeksiyonlar önemli rol almaktadır. Günümüzde başarılı tedavi yöntemleri sayesinde kısa sürede iyileştirilebilen kulak iltihabı rahatsızlığı da kulağın önemli rahatsızlıklarındandır.
 • Kulak nezlesi: Belki birçoğumuzun adını ilk kez duyduğu kulak nezlesi de kulağın belirgin rahatsızlıklarındandır. Günümüzde nadiren de olsa görülebilmekte ve tedavi edilebilmektedir.
 • İşitme kaybı: Tarihten günümüze dek belkide en fazla görülen kulak rahatsızlığıdır. Çeşitli nedenlere ve belirtilere göre kendini göstermekte ve kademeli olarak ilerleme göstermektedir. Kulağın en belirgin rahatsızlıklarından olan işitme kaybı ileri boyutlara ulaştığında kulağın tamamen işitme kaybının gerçekleşmesine neden olmaktadır.
 • Kulak dengesi bozuklukları: Kulak rahatsızlıklarından biri de kulak dengesi bozukluklarıdır. Günümüzde az görülebilen bu rahatsızlığın meydana gelmesinde de çeşitli etkenler rol almaktadır. Tedavisinin bulunduğu bir kulak sorunu olan kulak dengesi bozuklukları en az görülen kulak rahatsızlıklarındandır. 

Kulak Sağlığının Korunması İçin Yapılması Gereken Önemli Uygulamalar Nelerdir?

Kulaklarımızın bir özelliği de oldukça hassas olmalarıdır. Bu nedenle dışarıdan gelebilen en küçük bir darbeye karşı ciddi anlamda tahrip olabilir ve hatta işitme kaybına kadar dahi gidebilmektedir. Dolaysıyla kulağımızın sağlığının korunması amacıyla şunları asla uygulamamalıyız.

 • Kulağımızı asla sert cisimlerle karıştırmamalıyız.
 • Banyo yaparken kulak içerisine su kaçırmamaya özen göstermeli kaçan suyu da çıkarmak için gayret göstermeliyiz. Çünkü uzmanlar asla kulak içine suyun kaçmasını uygun görmemektedirler.
 • Kulak içleri düzenli olarak temizlenmelidir.
 • Kulaklar darbelere karşı korunmalıdır.
 • Aşırı gürültülü yerlerden uzak durulmalı ve yüksek sesle müzik dinlenilmemelidir.
 • Şaka bile olsa asla kulak içine yakın mesafeden seslenilmemelidir.
 • Yüksek sesle bağırılmamalıdır.
 • Dişlerin sağlıklı olmasına da özen gösterilmelidir. Çünkü çürük dişlerin kulaklara zarar verdiği bilinmektedir.
 • Kulak rahatsızlıklarından herhangi biri görüldüğü takdirde hemen ilgili doktora başvurulmalıdır.